25 mai 2009

Contract de colaborare...

Între:
minm01 având funcţia de blogger

şi

big_bum având funcţia de blogger

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în postarea pe blog.

Art. 2 Fiecare postare trebuie să se supună regulilor CNA (deşi nu funcţionează pe internet) [c@c@t!!!]

2. OBLIGAŢIILE CONTRACTANȚILOR:

Contractanții se obligă:
- să raporteze posturile de pe blog unul celuilalt [primim si pe mail, nu are rost :)) ]

- să raporteze toate solicitările primite de la clienţi prin telefon [sa mor daca am priceput ceva!]

- să respecte interesele comune şi să nu întreprindă acţiuni care ar putea leza buna funcționare a blogului [hai ma ca nu o sa ne c@c@m in sus]Încheiat astăzi 25 mai 2009 în 2 (două) [se scrie doo] exemplare fiecărei părţi revenindu-i câte un exemplar.

[Subsemnatul, adica eu, big bum am semnat si luat la cunostiinta]